له تاوتریخوالي سره مخ مېرمنو ته د ځای نشت
8 ساعتونه وړاندې

په داسې حال کې چې په هېواد کې  د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ورځ تربلې لوړېږي، خو په ډيری سیمو کې هغه مېرمنې چې د زور زیاتي سره مخ کېږي د امن لپاره خوندي ځایونه نلري.

ads
د تکشارک په واسطه پراختیا او طرحه جوړونه - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA