داغترین-خبر

۲۴ سرطان ۱۳۹۸
نویسنده: محمد فصیح متوکل

حکومت خواهان به تعویق انداختن رخصتی های تابستانی ولسی جرگه شده است

هرچند  کمتر از یک هفته دیگر به آغاز رخصتی‌های تابستانی شورای ملی باقی‌مانده است؛ اما حکومت افغانستان از اعضای این شورا خواسته است تا به منظور تصویب بودجه انتخابات ریاست جمهوری رخصتی ‌های تابستانی‌شان را به تعویق بیندازند.

از سوی هم شماری از اعضای ولسی جرگه با این خواست حکومت موافق بوده و در پاسخ به درخواست حکومت می گویند که در کنار تصویب بودجه انتخابات ریاست جمهوری،  تعیین سرنوشت سرپرست وزرا و تکمیل کار های اساسی ولسی جرگه ایجاب میکند تا رخصتی های تابستانی شورای ملی  به تعویق افتد.

نادر کتوازی نماینده مردم در ولسی جرگه می‌گوید :” تاکنون درخواست حکومت برای تعویق رخصتی‌های تابستانی با اعضای این مجلس شریک نشده است و در صورت ارایه این پیشنهاد آنان موافق به اجرای آن استند.”

در همین حال، سید عظیم کبرزایی، یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز می‌گوید که به ‌دلیل برگزاری انتخابات‌ های جدا گانه برای تعیین رییس، اعضای هیئت اداری و روسای کمیسیون های داخلی، کارهای اساسی این مجلس باقی مانده است و باید رخصتی های تابستانی به تعویق افتد.

رمضان بشر دوست، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز می‌گوید که با توجه به عدم تصویب بودجه انتخابات و اداره شماری از وزارت ها از سوی سرپرست وزیران باید رخصتی های تابستانی اعضای مجلس به تعویق انداخته شود.

حکومت افغانستان در حالی خواهان به تعویق انداختن رخصتی های تابستانی شورای ملی شده است که دور هفدهم ولسی جرگه پس از افتتاح رسمی آن توسط رئیس جمهور نزدیک به سه ماه میشود که مصروف تعیین هیئت اداری و تکمیل کمیسیون های داخلی این مجلس می باشد و در بخش قانون گذاری هیچ کاری صورت نگرفته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد