kabul

Herat jalalabad1
kandahar1 Mazar
khost1 Ghazni