میزان خودکشی‌ها در افغانستان افزایش یافته است
7:16 ق.ظ