ایجاد یک کارگاه تولید لباس افغانی برای زنان در فیض‌آباد
7 دقیقه قبل

یک زن در شهر فیض آباد بدخشان برای شماری از دخترانی که از مکتب و پوهنتون باز مانده‌اند یک گارگاه دوخت لباس‌های افغانی را ایجاد کرده است. دخترانی که در این کارگاه سرگرم شده‌اند، می‌گویند که به دلیل فشارهای روحی و روانی ناشی از محرومیت از آموزش، ناگزیر به آموزش صنایع دستی روآورده‌اند. در همین حال مسئولان در ریاست صنعت و تجارت بدخشان می‌گویند که تصمیم دارند برای فروش و بازاریابی صنایع دستی زنان، یک مرکز طرح و دیزاین ایجاد کنند.

ads
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA