خوشبینی‌ها به تعهدات جدید سازمان‌های بین‌المللی با سکتور صحت افغانستان
19 ساعت قبل

پس از سفر سرپرست وزارت صحت عامه به سویس و تعهد مسئولان نهادهای بین‌المللی به‌خصوص سازمان صحی جهان، به همکاری‌های دوامدار با سکتور صحت افغانستان، شماری از کارشناسان امیدوار به تقویت نظام صحی در افغانستان شده‌اند. مسئولان صحی می‌گویند که قرار است این کمک‌ها به هدف رسیدگی به بیماری‌های ساری و انتانی به‌گونۀ بلاعوض صورت گیرد.

ads
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2024 © TKG: A public media project of DHSA