پرتاب راکت از خاک افغانستان به ازبیکستان؛ آگاهان:«کار مخالفان امارت اسلامی است.»
12:01 ب.ظ