هنوز در شرق کشور شایعات مانع واکسین کرونا است
11:48 ق.ظ