واکنش طالبان به پیشنهاد ارگ برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح در افغانستان
3:22 ق.ظ