امتحان گروهی برای جذب بیش از 700 معلم در کابل برگزار شد
7 سنبله 1399