ads

جوانان زابل به‌گونۀ رایگان زبان انگلیسی و کمپیوتر می‌آموزند

زمینه آموزش رایگان زبان انگلیسی و کمپیوتر از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ زابل برای شماری از جوانان فراهم شده است. محصلان و شاگردانی که شامل این برنامه‌های آموزشی شده‌اند بیشتر از خانواده‌های فقیر می‌باشند که توان پرداخت فیس در مرکزهای خصوصی را ندارند. مسئولان این ریاست می‌گویند، برای فارغان این برنامه‌های آموزشی اسناد هم داده می‌شود که در زمینه کاریابی برای شان کمک‌ خواهد کرد.

عبدالقیوم و جمشید مجددی
2 میزان 1402
جوانان زابل به‌گونۀ رایگان زبان انگلیسی و کمپیوتر می‌آموزند

دروازه یک سالون بزرگ را باز می‌کنم، در مقابلم میزهایی را می‌یابم که در نزدیک پنجره‌ها قطار شده‌اند و یک تعداد جوانان را روی چوکی‌های سبز‌رنگ مشاهده می‌کنم که در مقابل شان لپ‌تاپ‌ها گذاشته شده و آنان به‌گونۀ دقیق به کمپیوترها نگاه می‌کنند.

به طرف محمد ابراهیم 35 ساله می‌روم؛ شخصی که نسبت به دیگر شاگردان صنف بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. او رویش را از مقابل کمپیوتر به طرف مه گردانده و برایم گفت که آموزش عصری بسیار مهم است.

ابراهیم می‌افزایدکه مامور ریاست معارف است و پس از اوقات رسمی، در ریاست اطلاعات و فرهنگ زبان انگلیسی و کمپیوتر می‌آموزد.

“من در اداره رسمی کار می‌کنم و در آنجا به این مهارت‌ها بیشتر نیاز است، به‌خصوص به کمپیوتر. از این‌که پس از اوقات رسمی، اندکی وقت داشتم، به‌اینجا آمده و می‌آموزم. این برای جوانان زابل یک فرصت خوبی است.”

رحمت‌الله، باشنده کابل است و در حال حاضر در پوهنتون میرویس‌نیکه در زابل تحصیل می‌کند.

او می‌گوید که آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر برایش مهم است، اما نمی‌توانست هزینه آن‌را تامین کند.

رحمت‌الله می‌افزاید، خوش‌حال است که زمینه آموزش رایگان برایش فراهم شده است.

“در اینجا مسافر هستم، مصارف زیادی بشمول کرایه اتاق دارم. وضعیت اقتصادی ما هم خوب نیست. در ریاست اطلاعات و فرهنگ، به‌گونه رایگان زبان انگلیسی و کمپیوتر تدریس می‌شود و من هم در آن اشتراک کردم.”

قاری محمد، شاگرد یک مدرسه در شهر قلات است، او می‌گوید که نیاز و اهمیت آموزش علوم عصری، پای او را به ریاست اطلاعات و فرهنگ زابل کشانیده.

“به هر اندازه‌ای که آموزش‌های دینی ضروری است، آموزش‌ علوم عصری نیز ضروری است. من درکنار آموزش‌های دینی، زبان انگلیسی و کمپیوتر می‌آموزم. توان پرداخت هزینه آموزش خصوصی را نداریم، این کورس‌ها رایگان است و اینجا درس می‌خوانیم.”

به همین شکل مزمل، دیگر اشتراک کننده این برنامه‌های آموزشی، از کیفیت تدریس اطمینان می‌دهد.

“اینجا خوب تدریس می‌شود، چه در بخش کمپیوتر و چه در بخش انگلیسی، برای ما پس از شش ماه اسناد داده می‌شود و زمانی که آنرا گرفتیم، می‌توانیم در دیگر اداره‌ها کار کنیم.”

از سویی هم سمیع‌الله، معلم در این برنامه‌ها نیز کیفیت تدریس در آن را خوب می‌خواند.

“ما دو وقت صنف داریم، یکی صنف از طرف صبح و یک صنف از طرف عصر. از شاگردان پول گرفته نمی‌شود و به‌گونۀ رایگان تدریس می‌شود، بیشتر شان از طبقه فقیر جامعه هستند.”

در مجموع از فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر در بخش‌های مختلف، برای جوانان در ولایت زابل، خبر داده می‌شود.

مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ زابل می‌گویند که این اداره در کنار این دوره‌های آموزشی، رقابت‌های علمی و مطالعه را نیز راه‌اندازی می‌کند.

فدا محمد، سرپرست آمریت جوانان این ریاست می‌گویدکه صبح و عصر، برای 120 شاگرد فقیر در این اداره آموزش داده می‌شود.

او می‌افزاید که دوره آموزش کمپیوتر، شش ماه و از زبان انگلیسی، یک سال در نظر گرفته شده است.

“برای 60 تن در بخش کمپیوتر و برای 60 تن دیگر در بخش زبان انگلیسی، توسط معلمان مجرب رایگان تدریس می‌شود. بیشتر شاگردان کسانی هستند که توان پرداخت فیس در کورس‌های خصوصی در شهر را ندارند. پس از این دوره‌های آموزشی، برای اشتراک کندگان اسناد هم داده می‌شود.”

جوانان در ولایت زابل می‌گویند که نیاز است تا به تمام مشکلات شان رسید‌گی شود.

آنان می‌گویند که باید برای شان زمینه کار و آموزش فراهم گردد تا بتوانند به آینده امیدوار شوند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA