ads

نسخه‌های شفری زنده‌گی هلمندیان را تلخ ساخته است

در کنار دیگر ولایت‌ها، در هلمند نیز تلاش‌ها جریان دارد تا از نوشتن نسخه‌های شفری توسط داکتران جلوگیری شود و به‌همین دلیل، شماری از معاینه‌خانه‌ها و شفاخانه‌ها نیز مسدود شده‌اند.

جمشید مجددی/ حضرت‌محمد روحاني
24 سنبله 1402
نسخه‌های شفری زنده‌گی هلمندیان را تلخ ساخته است

مسئولان ریاست صحت عامه هلمند، از مسدود شدن چهل معاینه‌خانه در این ولایت، به‌دلیل نوشتن نسخه‌های شفری خبر داده‌اند.

سید احمد سعید؛ رییس صحت عامه هلمند می‌گوید، تیم بررسی وزارت صحت عامه از پنج‌ ماه به‌اینسو، فعالیت دواخانه‌ها و شفاخانه‌ها را در این ولایت بررسی می‌کند و تا کنون، چهل معاینه‌خانه به‌شمول دو شفاخانه، به دلیل نوشتن نسخه‌های شفری برای مریضان، بسته شده‌اند.

سعید گفت:” این پروسه از پنج ماه پیش آغاز شده است، در نخست برای تمام داکتران مکتوب فرستادیم، پس از آن داکتران را جمع کردیم و برای شان هشدار دادیم که از نوشتن نسخه‌های شفری خودداری کنند، اما آنان حرف‌های ما را قبول نکردند.”

رییس صحت عامه هلمند، هشدار می‌دهد که اگر مسئولان این معاینه‌خانه‌ها و شفاخانه‌ها اصلاح نشوند، به محکمه معرفی خواهند شد:” در هفته گذشته، معاینه‌خانه‌های داکتر مهدی، داکتر سلطان، داکتر هادی، شفاخانه بست مومند و معاینه‌ خانه‌های داکتر قدیر و داکتر سید فاروق را به‌دلیل نوشتن نسخه‌های شفری، بسته کردیم.”

در همین حال باشنده‌گان ولایت هلمند، از این اقدام ریاست صحت عامه استقبال کرده و می‌گویند، داکتران نسخه‌های را برای مریضان می‌نویسند که توان خرید دوای نوشته شده در آن‌را ندارند و یا هم نمی‌توانند، از دیگر دواخانه‌ها خریداری کنند.

محمدالله؛ باشنده شهر لشکرگاه می‌گوید، این‌گونه مشکلات در ولسوالی‌ها بیشتر است که نسخه‌های داکتران، در هیچ یک از دواخانه‌های دیگر خوانده نمی‌شود.

او گفت:” شماری از داکتران، نسخه‌های را برای مریضان می‌دهند که آنان را مجبور می‌سازند تا از همان شفاخانه دوا بگیرند، زیرا در دیگر دواخانه‌ها نسخه‌های شان را کسی خوانده نمی‌تواند.”

اختر محمد؛ باشنده ولسوالی نادعلی نیز از نوشتن نسخه‌های شفری توسط داکتران شکایت دارد:” داکتران زیادی استند که برای مریضان نسخه‌های شفری می‌دهند، در دیگر دواخانه‌ها که می‌بریم نمی‌تواننند برای ما دوا بدهند زیرا نسخه شفری می‌باشد.”

در همین حال عبدالخلیل امین‌زاده؛ متخصص امراض داخله، می‌گوید که نوشتن نسخه‌های شفری غیر قانونی است و هیچ داکتری حق ندارد که برای مریضان، این‌گونه نسخه بنویسد.

امین‌زاده افزود:” در طبابت واضح شده است که نسخه‌ها باید شفاف باشد و تمام دواخانه‌ها و کارکنان صحی، بتوانند آن‌را بخوانند و بر اساس همان نسخه، برای مریض دوا بدهند.”

گفتنی‌‌ست که علاوه بر ولایت هلمند، مریضان در دیگر ولایت‌ها نیز از نوشتن نسخه‌های شفری توسط داکتران شکایت دارند و از دولت می‌خواهند تا جلو این‌ کار داکتران را بگیرد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA