ads

زنان تجارت پیشه در هرات کارهای شان را از خانه دنبال می‌کنند

پس از افزایش محدودیت‌ها بر کار زنان در کشور، شماری از زنان تجارت پیشه‌ در هرات مجبور شده‌اند که کارهای شان را از خانه ادامه دهند. آنان می‌گویند که تهیه مخارج خانواده‌های شان کار آسان نیست و آنان نمی‌توانند که دست روی دست گذاشته و در خانه بنشینند. از سویی هم مسئولان در اناق‌های تجارت زنان در زون غرب کشور می‌گویند که پس از افزایش محدودیت‌ها بر کار زنان، حدود ۳۰ درصد تولیدات خانه‌گی افزیش یافته است.

مرجان وفا
9 دلو 1401
زنان تجارت پیشه در هرات کارهای شان را از خانه دنبال می‌کنند

مسئولان در اتاق‌های تجارت زنان می‌گویند که پس از محدود شدن کار زنان از سوی امارت اسلامی، خیلی از زنان تجارت پیشه تلاش کرده‌اند کارهای شان را از خانه ادامه دهند.

بهناز سلجوقی، معاون اتاق‌های تجارت زنان در غرب کشور می‌گوید که حدود ۳۰ درصد تولیدات خانگی افزیش یافته است.

او عدم حضور زنان در بازار و ادامه کارهای آنان از خانه را باعث رشد تجارت آنان ندانسته و می‌گوید:”درحال حاضر ۳۵۰ تن به‌صورت رسمی عضویت اتاق تجارت را دارند، اما در حدود ۳۰ درصد آنان کارهای خود را از خانه مدیریت می‌کنند. این موضوع می‌تواند باعث شکست تجارت زنان در بازار گردد.”

از سویی هم شماری از زنان تجارت پیشه‌ که درحال حاضر در خانه‌های شان کار می‌کنند، می‌گویند که با افزایش محدودیت‌ها برکار زنان در کشور، آنان مجبور شدند که کارهای شان را از خانه مدیریت کنند و این وضعیت باعث رکود کاروبار آنان نیز شده است.

سیما نورزاده، یک تن از این زنان می‌گوید:”در بیرون از خانه فروش زیاد می‌شود، محصولات به نمایش گذاشته می‌شود و همه می‌آیند برای خریداری، اما فعلا به دلیل افزایش محدودیت‌ها، ما مجبور به ادامه کارهایمان در خانه استیم.”

درعین حال فریبا، یک تن دیگر از زنان تجارت پیشه، می‌گوید که در گذشته کارهایش از رونق خوبی برخوردار بوده، اما اکنون که کارهایش را از خانه مدیریت می‌کند، چندان رضایت بخش نیست.

“از کار خود رضایت دارم، اما بهتر است که مانند گذشته در بیرون از خانه کار ‌کنیم تا مثل گذشته درآمد داشته باشیم.”

هرات از لحاظ فعالیت‌های اقتصادی یکی از شهرهای استراتیژیک محسوب می‌شود که در گذشته زنان و مردان می‌توانستند دوشادوش هم کار کنند، اما پس از وضع محدودیت‌ها بر کار زنان، خیلی از زنان تجارت پیشه از رکود اقتصادی شان سخن می‌زنند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2024 © TKG: A public media project of DHSA