ads

نگرانی باشنده‌گان فاریاب از افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان

شماری از خانواده‌ها از بی‌توجهی داکتران در شفاخانه ولادی نسایی ولایت فاریاب در قبال زندگی مادران و نوزادان ابراز نگرانی می‌کنند. آنان با انتقاد از این داکتران می‌گویند که اکثریت مریضان شان به دلیل بی‌توجهی و بی‌تجربگی آنان جان‌های شان را از دست می‌دهند.

آزادبیگ رسولی
3 دلو 1401
نگرانی باشنده‌گان فاریاب از افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان

شماری از خانواده‌ها از کار داکتران در شفاخانه ولادی نسایی ولایت فاریاب شکایت دارند. آنان می‌گویند که بی‌توجهی و عملکرد غیرمسلکی  قابله‌ها و داکتران در این شفاخانه باعث شده است که میزان مرگ و میر مادران و نوزادان افزایش یابد.

اخیرا زنی بانام جمیله هنگام ولادت در این شفاخانه یکجا با نوزادش جان باخت، مونسه قاریزاده خواهر وی به کلید می‌گوید که او تا 15 ساعت در شفاخانه درد کشیده و سرانجام از بی‌توجهی و عدم رسیدگی قابله‌ها جان باخته است.

“سومین ولادت‌اش بود، به شفاخانه بردیم، سه بار ماشین انداختند، بر شکمش زیاد فشار می‌دادند.  طفل که ازبین رفت، داکتران آمده وگفتند که مریض فشار دارد.”

از سوی دیگر یکی از داکتران نسایی- ولادی که نخواست نامش ذکر شود، با تایید افزایش واقعات مرگ و میر ماردان و نوزادان، دلیل آنرا در عدم مدیریت، نبود هماهنگی مسئولان صحت عامه با داکتران، عدم رسیدگی به موقع به مریضان و کم توجهی کارمندان این شفاخانه به مریضان عنوان می‌کند.

” بسیاری از واقعات مرگ و میر  را پنهان می‌کنند. تا جایی که من معلومات دارم، درحدود 7 تا 8 خانم تنها در یک ماه گذشته جان باخته و برخی مریضان را در آخرین نفس‌های شان از شفاخانه بیرون کرده تا داخل شفاخانه نمیرند. این بسیار نگران کننده و غیرقابل تحمل است.”

با این حال مسئولان صحت عامه ولایت فاریاب با رد این ادعاها می‌گویند که بسیاری ازمریضان از ولسوالی‌ها و قریه‌ها پس از مداخله قابله‌های محلی با وضعیت خراب به شفاخانه مراجعه می‌کنند که در اثر خونریزی شدید و فشار بلند، جان می‌سپارند.

داکتر عجب خان حمیدی، سرپرست صحت عامه ولایت فاریاب می‌گوید:”مرگ ومیر در شفاخانه معمول است. ما کمیته مرگ و میر را دایر کردیم تا بررسی شود. تاکنون برای ما راپور نرسیده که سهو و خطا از داکتران بوده یا از خود مریضان.”

به گفتۀ مسئولان شفاخانه ولادی نسایی فاریاب، در 35 روز گذشته در این شفاخانه 722 مورد ولادت موفقیت آمیز بودهه و 85 مورد ولادت با عملیات صورت گرفته که از این میان 4 خانم و حدود 10 نوزاد در اثر مشکلات اختلاطی در این شفاخانه جان باخته‌اند.
گفتنی است که کمبود کارمندان در بخش مراقبت‌های صحی و کاهش کمک های خارجی با سکتور خصوصی از عوامل دیگر عدم رسیدگی به مریضان نسایی – ولادی عنوان می‌شود.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA