ads

ما فیای زمین پرقدرت تر ازحکومت محلی

غصب زمین های دولتی و ملکیت های عامه از جمله مشکلاتی بوده که از چندین سال به این سو در سراسر کشور ادامه داشته و هزارها هکتار زمین دولتی ازسوی زور مندان غصب  و یاهم به فروش رسانده شده است.

نویسنده: The Killid Group
4 اسد 1391
ما فیای زمین پرقدرت تر ازحکومت محلی

غصب زمین های دولتی و ملکیت های عامه از جمله مشکلاتی بوده که از چندین سال به این سو در سراسر کشور ادامه داشته و هزارها هکتار زمین دولتی ازسوی زور مندان غصب  و یاهم به فروش رسانده شده است.

غزنی که از امنیت خوب هم برخور دار نبود نیز از این مشکل دور نمانده است. مشکل غصب زمین های دولتی بسیار بشکل گسترده یی در این ولایت ادامه داشته  و حکومت محلی نیز در برابر غا صبان ملکیت های عامه سکوت نموده و واضح نیست که چرا مسوولان در برابرآنان  خاموش مانده اند و نتواسته اند از تداوم غصب زمین های دولتی جلوگیری کنند.

چندین بار اقدام های نمایشی از سوی مسوولان محلی برای جلو گیری از غصب زمین های دولتی در اطراف شهرغزنی صورت گرفته و به قسم نمایشی چند منزل جدیدا اعمار شده و یاهم در حال اعمار تخریب گردیده اما بعد از گذشت اندک زمان  غصب زمین هایی که ملکیت دولت خوانده میش ود  شدت گرفته و دیگر هیچ نهاد ی برای جلو گیری آن اقدام نکرده است.

عبدالرزاق عزیزی رییس عدلیه ولایت غزنی در مصاحبه به راد یو کلید می گوید :” ریاست عدلیه به همکاری نهاد های دیگر دولتی توانسته در سال 1385 تثبیت نماید که154 هزار جریب زمین دولتی در مرکز ولسوالی های این ولایت از سوی زور مندان غصب تصرف گرید است.”

وی همچنین می گوید، از غصب ملکیت های عامه بعد از آن جلو گری نگردیده وامکان آن وجود دارد که هزارها جریب زمین دیگر بعد ازآن غصب شده باشد.

به گفته رییس عدلیه غزنی، قباله های مشاء ویا اسناد تخمینی  که از سوی حکومت های قبلی ترتیب شده بود و بالای اراضی که منابع آبی آن را کاریز و یا چشمه ها تشکل میداد تطبیق می گردید، حالا فرصت خوب را در دست مافیای  زمین قرار داده و با استفاده از این قباله ها که حدود آن ساحات وسیع را در بر می گیرد، هزارها جریب زمین دولتی و حتی ملکیت های وقفی  که ساحات باستانی ،هدیره ها و زیارت گاهها شامل آن میباشد ازسوی عا صبان تصرف گردیداست.

درهمین حال سلطان حسین عباس یار رییس زراعت ولایت غزنی می گوید که جلو گیری از تداوم غصب زمین های دولتی در صورتی ممکن میباشد که زمین های دولتی به شهروندان کشور توزیع  گردد.

به گفته وی، درغیر این صورت، جلوگیری ازغصب  زمین ها خیلی ها دشوار میباشد .

همچنان حمیده گلستانی یک عضوی شورای  ولایتی غرنی درگفتگوی به کلید گفت :” در ولایتی که حاکمیت  دولت ضغیف باشد،  باید انتظار خود سری های بیشتر ازین را داشته باشیم.”

وی همچنین می گوید که در ولایت غزنی قانون به شکل اساسی آن تطبیق نمی گردد و هر شخص  زورمند در منطقه خود حاکم است و ظلم  و استبداد می کند.

وی می گوید، مافیای زمین در این ولایت پرقدرت تر از هر نهاد دیگر می باشد و هرشخصی که در مقابل کارها آن استاده شود به نابودی کشانده خواهد شد .

به گفته وی، شماری از قوماندانان اسبق جهادی، مقامات بلند پایه دولتی فعل و اشخاص پرنفوذ و گروههایی هستند که  زمین ها و دیگر ملکیت عامه را غصب  و تصرف می کنند .

ما خواستیم نظر مسوولان امنیتی را نیز در زمینه داشته باشیم اما آنان نخواستند که در مورد ابراز نظر کنند.

گفته هایی وجود دارد که ما فیای  زمین در این ولایت مانع ایجاد شهرک های پولیس و معلمین  گردیده   و به همین اساس  این  دو شهرک که قرار بود زمین های آن سه سال قبل توزیع گردد، انجام نگردیده و  مسوولان قادر به  توزیع آن نشده است.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA