خبرهای داخلی, کابل

ایران ۲۵۱ زندانی افغان در آن کشور را به کابل می‌فرستد

توسط - ایران ۲۵۱ زندانی افغان در آن کشور را به کابل می‌فرستد

مسوولان سفارت ایران در افغانستان، از انتقال زود هنگام بیش از دو صد زندانی افغان به کابل خبر می‌دهند. حسن قشقاوی، از مسوولان سفارت ایران در کابل، می‌گوید: "به زودی 251 شهروند افغانستان که بدلیل ارتکاب جرایم مختلف در ایران به حبس محکوم شده‌اند، براساس توافق‌نامه میان دو کشور در زمینه انتقال محکومان به حبس، تا پایان ماه روان خورشیدی  به کابل...