خبرهای داخلی, شمال شرق

کرکت بورد، صدها خانواده در لایت کندز را کمک غذایی کرد

توسط - کرکت بورد، صدها خانواده در لایت کندز را کمک غذایی کرد

کمک های جمع آوری شده از سوی کرکت بورد افغانستان به  صدها خانواده جنگ زده در ولایت کندز توزیع شد. این کمک ها از طریق راه اندازی یک بازی خیریه میان کرکت بازان کشور در شهر کابل و با همکاری برخی تاجران ملی جمع آوری شده بود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد می گوید:  پیش از این با همکاری مقام های محلی ولایت کندز، خانوادهای...