خبرهای داخلی, کابل

شربت گل به اتهام اخذ تذکره جعلی پاکستانی به دو هفته زندان محکوم شد

توسط - شربت گل به اتهام اخذ تذکره جعلی پاکستانی به دو هفته زندان محکوم شد

یک محکمه در شهر پشاور پاکستان، شربت گل، بانوی رنگین چشم افغان را به اتهام اخذ تذکره جعلی پاکستانی به دو هفته زندان محکوم به مجازات کرد. این محکمه، می‌گوید: تا انجام بررسی‌های بیشتر در باره ادعا ها بر شربت گل، وی چهارده روز را در زندان مرکزی پشاور سپری خواهد کرد. این بانوی رنگین چشم افغان، به روز چهارشنبه در شهر پیشاور پاکستان به...