خبرهای داخلی, کابل

تا دو روز دیگر کمپاین سراسری واکسین پولیو در کشور آغاز می‌شود

توسط - تا دو روز دیگر کمپاین سراسری واکسین پولیو در کشور آغاز می‌شود

وزارت صحت عامه، به همكاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (يونیسف)، تا دو روز دیگر کمپاین سراسری واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان را در کشور راه اندازی می‌کنند. براساس اطلاعات ارايه شده از سوی وزارت صحت عامه، در این کمپاین بیش از نه ملیون کودک در برابر بیماری فلج واکسین خواهند شد. مسوولان در اين وزارت، می‌گويند: کمپاین پولیو یا...