خبرهای داخلی, کابل

آلمان و ترکمنستان در تلاش اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان اند

توسط - آلمان و ترکمنستان در تلاش اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان اند

صدر اعظم آلمان، از تلاش‌های تازه این کشور برای آغاز پروژه‌های مشترک با ترکمنستان برای افغانستان خبر می‌دهد. به گفته‌ای انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، برلین و ترکمنستان همکاری نزدیکی برای اجرای پروژه‌های مشترک در افغانستان دارند. صدر اعظم مرکل، دیروز در نشست خبری مشترک با رییس ‌جمهور ترکمنستان در برلین، گفت: "ترکمنستان به عنوان همسایه افغانستان، همکاری‌های قابل توجه با کابل داشته است." وی،...