خبرهای داخلی, ساحات مرکزی

۳۷ پروژه انکشافی در پروان به بهره‌برداری سپرده شد

توسط - ۳۷ پروژه انکشافی در پروان به بهره‌برداری سپرده شد

وزارت احیا و انکشاف دهات، از بهره برداری ۳۷ پروژۀ انکشافی به هزینه بیش از ۶۴ ملیون و ۹۸۶ هزار افغانی در برخی از ولسوالی‌های ولایت پروان خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی برنامه همبستگى ملى این وزارت به کلید فرستاده شد، آمده است که، این پروژه‌ها، شامل اعمار کانال آب زراعتی به طول ۲۲۰ متر، هفت باب مرکز اجتماعی, دیوارمحافظوی به طول...

خبرهای داخلی, ساحات مرکزی

۲۸ پروژه انکشافی در میدان وردک به بهره‌برداری سپرده شد

توسط - ۲۸ پروژه انکشافی در میدان وردک به بهره‌برداری سپرده شد

وزارت احیا و انکشاف دهات، از بهره برداری 28 پروژۀ انکشافی به هزینه بیش از 11 ملیون 636 هزار افغانی، در ولسوالی‌های بهسود و نواحی میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های برنامۀ همبستگی ملی، این وزارت به کلید فرستاده شد، آمده است که، این پروژه‌ها شامل حفاری 27 حلقه چاه آب آشامیدنی،...