جنوب شرق, خبرهای داخلی

ولسوالی اومنه پکتیا بدست طالبان مسلح سقوط کرد

توسط - ولسوالی اومنه پکتیا بدست طالبان مسلح سقوط کرد

ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا پس از پنج روز نبرد شدید، شب گذشته بدست طالبان مسلح سقوط کرد. یک منبع امنيتى ولسوالى اومنه که نمی‌خواهد نام‌اش در خبر گرفته شود، به کلید می‌گوید: "طالبان مسلح اين ولسوالى را از پنچ روز به اینسو محاصره کرده بودند." به گفته او، نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب نيشينى تاکتيکى نمودند و در حال حاضر کنترول اومنه...