خبرهای داخلی, کابل

تاکنون ۴۰۰ افغان درخواست ترک تابعیت کرده‌اند

توسط - تاکنون ۴۰۰ افغان درخواست ترک تابعیت کرده‌اند

وزارت عدلیه افغانستان، اعلام کرد که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون بیش از چهارصد شهروند افغان در خواست ترک تابعیت کرده‌اند. امان ریاضت، سخنگوی این وزارت، امروز به کلید گفت: "از ماه حمل سال روان تا کنون 412 شهروند افغانستان به وزارت عدلیه درخواست ترک تابعیت کرده‌اند." ریاضت، می‌افزاید: "این افراد بدلیل درخواست پناهندگی و مهاجرت در کشور های بیرونی، حاضر شده‌اند...