تاکنون 400 افغان درخواست ترک تابعیت کرده‌اند
5:52 ق.ظ