خبرهای خارجی, همسایه های افغانستان

دولت پاکستان به رهبران گروه طالبان افغان هشدار داد

توسط - دولت  پاکستان  به رهبران گروه طالبان افغان  هشدار داد

خبرگزاری اسوشتید پرس گزارش میدهد، که برخی مقام های ارشد گروه طالبان  به  این خبرگزاری گفته اند، که پاکستان به آنان  هشدار داده است که نباید اسلام آباد در مذاکرات صلح افغانستان در حاشیه رانده شود. بر اساس این گزارش، به احتمال قوی پاکستان به دلیل  تماس‌های پنهانی شماری از رهبران طالب با حکومت  وحدت ملی سخت  نگران  است  و خود را در انزوا...