خبرهای داخلی, کابل

نی خواستار عذر‌خواهی رییس جمهور،از رسانه‌ها و خانواده‌ی مطبوعات افغانستان شد

توسط - نی خواستار عذر‌خواهی رییس جمهور،از رسانه‌ها و خانواده‌ی مطبوعات افغانستان شد

نی یا  نهاد حمایت  کننده از رسانه های آزاد افغانستان از رییس جمهور غنی بابت  اظهارات اخیر  اش خواسته است تا از مسؤلان و کارکنان تلویزیون‌ها و خانوادۀ مطبوعات کشور عذر خواهی کند. رییس جمهور غنی اخیراٌ در یک نشست رسمی خطاب به نیروهای امنیتی افغان  گفته که  "تلویزیون ها را یک طرف بمانید،بگذارید از آنها " باد " برآید از شما بم می...