اجتماعی, گزارش

نگرانی پایتخت نشینان از موجودیت تاسیسات نظامی در مناطق مسکونی

توسط - نگرانی پایتخت نشینان از موجودیت تاسیسات نظامی در مناطق مسکونی

شهروندان کشور، به ویژه پایتخت نشینان، از موجودیت نهاد ها و تاسیسات نظامی در مناطق مسکونی شهر ابراز نگرانی کرده، از حکومت می‌خواهند تا در زمینه انتقال آن در حومهء شهر کابل اقدام جدی کند. در همین حال، شماری از اعضای مشرانو جرگه نیز تاکید می‌کنند، باید حکومت به منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی برای انتقال نهاد ها و تاسیسات نظامی...