خبرهای داخلی, ساحات مرکزی

۲۸ پروژه انکشافی در میدان وردک به بهره‌برداری سپرده شد

توسط - ۲۸ پروژه انکشافی در میدان وردک به بهره‌برداری سپرده شد

وزارت احیا و انکشاف دهات، از بهره برداری 28 پروژۀ انکشافی به هزینه بیش از 11 ملیون 636 هزار افغانی، در ولسوالی‌های بهسود و نواحی میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های برنامۀ همبستگی ملی، این وزارت به کلید فرستاده شد، آمده است که، این پروژه‌ها شامل حفاری 27 حلقه چاه آب آشامیدنی،...