نظامیان امریکایی در پروان هدف یک حمله انتحاری قرار گرفتند
5:49 ق.ظ