خبرهای خارجی, منطقه و جهان

آلمان از عمل‌کرد کشورهای اروپایی در مقابل مهاجران مسلمان انتقاد کرد

توسط - آلمان از عمل‌کرد کشورهای اروپایی در مقابل مهاجران مسلمان انتقاد کرد

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیروز از عمل‌کرد برخی از کشورهای اروپایی که مهاجران مسلمان را نمی‌پذیرند، سخت انتقاد کرد. صدر اعظم مرکل، می‌گوید: "جلوگیری از ورود مهاجران مسلمان، ناشی از سوء برداشت دینی بوده است و مفکوره‌ها و پالیسی که از ورود مهاجران مسلمان جلو گیری می‌کند، غلط است و نیاز به بحث بیشتر دارد." صدر اعظم آلمان، ابراز امیدواری می‌کند که...

جنوب, خبرهای داخلی, کابل

اداره مهاجران سازمان ملل در پاکستان به روی مهاجران افغان مسدود شد

توسط - اداره مهاجران سازمان ملل در پاکستان به روی مهاجران افغان مسدود شد

مقام‌های اداره مهاجران سازمان ملل متحد، از مهاجران افغان در ايالت بلوچستان پاكستان می‌خواهد تا زمان كه سرحد در منطقه چمن اين كشور و سپين بولدك افغانستان به گونه رسمی باز نشود، از مراجعه به اين اداره خود داری كنند. در خبرنامه‌ای كه امروز از سوی اين اداره پخش گرديد، آمده است، در صورتی‌كه مهاجران افغان به اين اداره مراجعه كنند؛ بدليل...