خبرهای خارجی, منطقه و جهان

آلمان از عمل‌کرد کشورهای اروپایی در مقابل مهاجران مسلمان انتقاد کرد

توسط - آلمان از عمل‌کرد کشورهای اروپایی در مقابل مهاجران مسلمان انتقاد کرد

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیروز از عمل‌کرد برخی از کشورهای اروپایی که مهاجران مسلمان را نمی‌پذیرند، سخت انتقاد کرد. صدر اعظم مرکل، می‌گوید: "جلوگیری از ورود مهاجران مسلمان، ناشی از سوء برداشت دینی بوده است و مفکوره‌ها و پالیسی که از ورود مهاجران مسلمان جلو گیری می‌کند، غلط است و نیاز به بحث بیشتر دارد." صدر اعظم آلمان، ابراز امیدواری می‌کند که...