خبرهای داخلی, کابل

معلولان ومعیوبان خواستار ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل شدند

توسط - معلولان ومعیوبان خواستار ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل شدند

شماری از معلولان و معیوبان کشور در دیدار با رییس اجراییه، خواهان ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل در  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین شدند. در خبرنامۀ که امروز از سوی دفتر رسانه های ریاست اجراییه به کلید فرستاده شد، آمده است که، عبدالله عبدالله، با نمایندگان معلولان ومعیوبان در کاخ سپیدار دیدار و پیرامون مشکلات آنان گفتگو کرد. در خبرنامه گفته شده...