خبرهای داخلی, کابل

توهین و تحقیر خبرنگار کلید و لت وکوب خبرنگاران در بامیان نگران کننده است

توسط - توهین و تحقیر خبرنگار کلید و لت وکوب خبرنگاران در بامیان نگران کننده است

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، از توهین و تحقیر خبرنگار کلید توسط محافظان رییس جمهور در کابل و لت و کوب خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی در ولایت بامیان به شدت اظهار نگرانی کرده، خواهان شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد شده است. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی این اتحادیه به کلید فرستاده شد، آمده است که، دست‌کم سه خبرنگار رسانه‌های محلی...