وزارت داخله: تقاضاها سبب شده که کشت و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود.
10:31 ق.ظ