تحلیل, تحلیل و دیدگاه

انتظار مردم از قانون انتخابات

توسط - انتظار مردم از قانون انتخابات

تأیید پیش‎نویس قانون انتخابات یکی از خبرهای خوشی بود که هفته گذشته از ارگ ریاست جمهوری مخابره شد و بخشی از نگرانی‎ها را در خصوص ابهامات موجود در این عرصه کاهش داد. در خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ گفته شده که "کابینه حکومت بعد از بحث مفصل و ابراز نظر پیرامون مواد قانون انتخابات، طرح قانون انتخابات را در پرنسیپ...