خبرهای داخلی, کابل

سران حکومت روی عملی شدن برخی از مفاد توافق‌نامه سیاسی توافق کردند

توسط - سران حکومت روی عملی شدن برخی از مفاد توافق‌نامه سیاسی توافق کردند

رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان، در سومین دیدار خود که پس از چاشت دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، به عملی شدن برخی از مفاد توافق‌نامه سیاسی ایجاد این حکومت، توافق کردند. ریاست اجراییه، با بیان این مطلب می‌گوید: در این نشست رییس جمهور و ریيس اجراییه در باره اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره برقی، تشکیل کمسیون تعدیل قانون اساسی...