خبرهای داخلی, شمال شرق

آمار سیاحان خارجی در ولایت بدخشان به گونۀ بی پیشنه افزایش یافته است

توسط - آمار سیاحان خارجی در ولایت بدخشان به گونۀ بی پیشنه افزایش یافته است

آمریت گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان از افزایش بی پیشنۀ آمار سیاحان خارجی در این ولایت خبر داد. صدیقی لعلزاد، آمر این اداره به کلید می گوید: در سال ۱۳۹۴ خورشیدی نزدیک به ۱۱۰ سیاح خارجی به مناطق توریستی این ولایت سفر کرده بود؛ اما این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۱۶۵ نفر افزایش یافته است که از ۲۹ کشور جهان وارد...