غنی: هزاران جنگ‌جو از پاکستان و دیگر مناطق وارد افغانستان شده‌اند
5:00 ق.ظ