خبرهای خارجی, منطقه و جهان

یک سفینه بابری فضایی روسیه در فاصله ۱۹۰ کیلومتری زمین سقوط کرد

توسط - یک سفینه بابری فضایی روسیه در فاصله ۱۹۰ کیلومتری زمین سقوط کرد

یک سفینه باربری فضایی روسیه ، پس از پرتاب به سوی ایستگاه فضایی ، آتش گرفت و سقوط کرد. سازمان فضایی روسیه می گوید: این سفینه عصر روز گذشته،بنابر دلایل نامعلومی دچار مشکل تخنیکی شده ، و در ارتفاع 190کلیومتری از زمین منفجر شده است. بخش بزرگی از این سفینه در نتیجه آتش گرفتن نابود شده اما قطعات کوچکی از آن ، در یک محله‌ای...