خبرهای داخلی, کابل

رییس جمهورغنی به امارات متحده عربی رفت

توسط - رییس جمهورغنی به امارات متحده عربی رفت

رییس‌جمهور اشرف‌غنی  پیش از چاشت امروز به هدف شرکت در کنفرانس " حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر " در راس یک هیات بلند رتبه دولتی،عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری که به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است،رییس جمهور در این  سفر افزون بر سخنرانی در کنفرانس "حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر" در چهل و...