خبرهای داخلی, ساحات مرکزی

کار ساخت ۱۳ کیلومتر سرک در پروان آغاز شد

توسط - کار ساخت ۱۳ کیلومتر سرک در پروان آغاز شد

وحید صدیقی، سخنگوی والی پروان، به کلید می‌گوید: کار ساخت سرک قلندرخیل در مرکز ولایت پروان که شهر چاریکار را از مسیر روستاهای مرکز ولایت و ولسوالی بگرام به صیاد وصل می‌کند، پیش از چاشت امروز از سوی محمد عاصم عاصم، والی پروان در حضور داشت انجنیر عبدالرحمن فراهی، معیین وزارت فواید عامه، رییس و اعضای شورای ولایتی و شماری از...