اجتماعی, گزارش

۱۵ سال پس از طالبان هنوز هم ۵۷ درصد دختران زیر سن مجبور به ازدواج می‌شوند

توسط - ۱۵ سال پس از طالبان هنوز هم ۵۷ درصد دختران زیر سن مجبور به ازدواج می‌شوند

دختر امروز اما مادر فردا، بخش بزرگ از جامعه افغانستان كه با هزار و يك چالش مواجه است. باغ بابر در پايتخت؛ به روز سه شنبه شاهد برگزاری گرامی‌داشت از روز جهانی دختر آن‌هم به ابتكار موسسه حمايت از اطفال و انستیتوت موسیقی افغانستان بود، در اين محفل برای نخستين‌بار سرود طفل دختر كه توسط انستیتوت موسیقی افغانستان آماده شده بود، به صدا درآمد. اين...