خبرهای داخلی, کابل

بانوی رنگین چشم افغان به ضمانت رها می‌شود

توسط - بانوی رنگین چشم افغان به ضمانت رها می‌شود

وزارت داخله پاکستان، می‌گوید: دستور رهایی شربت‌گل، بانوی رنگین چشم افغان را به ضمانت صادر کرده است. به گفتۀ چودری نثار، وزیر داخله این کشور، این بانوی افغان که به اتهام اخذ تذکره جعلی پاکستان از سوی پولیس پشاور بازداشت شده بود، بدلایل حقوق بشری رها می‌شود. چودری، می‌افزاید: آنان نمی‌خواهند که به دوسیه شربت‌گل پایان دهند؛ زیرا در پیوند به این رویداد برخی از...