اقتصادی, گزارش

قرارداد تطبیق فعالیت‌های ۱۲ مرکز پروسس محصولات زراعتی در کابل امضا شد

توسط - قرارداد تطبیق فعالیت‌های ۱۲ مرکز پروسس محصولات زراعتی در کابل امضا شد

قرارداد تطبیق فعالیت‌های عملیاتی 12 مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی از سوی وزارت زراعت آبياری و مالداری با شركت خصوصی " اگرو اندست"  به روز شنبه در كابل به امضا رسيد. اسدالله ضمير، وزير زراعت، آبياری و مالداری، هنگام امضای اين قرارداد به خبرنگاران، گفت: "مراكز يادشده ظرفيت پروسس 7 تن ميوه كه شامل شستشو، خشك کردن، درجه بندی و...