خبرهای داخلی, کابل

۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان اعلام شد

توسط - ۲۰۱۶ خونین ترین  سال برای خبرنگاران افغان اعلام شد

کمیتۀ مصؤونیت خبرنگاران افغانستان، سال روان میلادی را برای خبرنگاران خونین‌ترین سال اعلام کرد. نجیب شریفی، رئیس این کمیته،  امروز  در مراسم تجلیل از دوم نومبر روز جهانی "ختم معافیت عاملان خشونت در برابر خبرنگاران"  در کابل گفت:" در ده ماه گذشته سال روان میلادی، یازده خبرنگار در سراسر  کشور  کشته شده است." به گفتۀ شریفی، ادامه خشونت علیه خبرنگاران، آزادی بیان و دستاوردهای پانزده...