خبرهای داخلی, شمال

بازار ولسوالی خواجه‌غار دوباره به تصرف دولت در آمد

توسط - بازار ولسوالی خواجه‌غار دوباره به تصرف دولت در آمد

ولسوالی خواجه غار ولایت تخار، دوباره به تصرف دولت در آمد. این ولسوالی حوالی ساعت چهار و سی دقیقه صبح امروز بدست طالبان مسلح سقوط کرده بود. سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار، به کلید می‌گوید: "ساعت پیش نیروهای امنیتی افغان به رهبری محمد یاسین ضیا، والی این ولایت، وارد بازار این ولسوالی شدند." به گفته او، در حال حاضر نبرد شدید میان نیروهای...