سیاسی, گزارش

“در آینده نزدیک نشست مشورتی در پیوند به ادامه حکومت وحدت ملی برگزار خواهد شد”

توسط - “در آینده نزدیک نشست مشورتی در پیوند به ادامه حکومت وحدت ملی برگزار خواهد شد”

مشاوران نزديك به سران حكومت به وحدت سياسی و جغرافيايی كشور باورمند نبوده، ‌منافع سياسی خود را به منافع ملی ترجيح داده و سبب می‌شوند كه در نظام اصلاحات بوجود نيايد. شورای حراست و ثبات افغانستان با تاكيد به اين مطلب، اضافه می‌كند، اين چهره‌ها كمتر به منافع ملی ولی بيشتر به منافع شخصی خود فكر می‌كنند و سران نظام بايد اين...

اجتماعی, گزارش

هشدار به سخنگويان و مسوولان اطلاع رسان حكومتی

توسط - هشدار به سخنگويان و مسوولان اطلاع رسان حكومتی

هشدار به سخنگويان و مسوولان دولتی؛ به اطلاعاتی كه رسانه‌ها و مردم نياز دارند، پاسخ دهيد، در غير آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده، مطابق به قانون مجازات خواهيد شد. مسوولان كمسيون نظارت از دسترسی به اطلاعات، با تاكيد به اين مطلب، اضافه می‌كنند: ‌ با وجود آن‌كه حكومت قانون دسترسی به اطلاعات را توشيح و همواره به عملی شدن...

اقتصادی, گزارش

صنعت‌کاران از وضعیت جاری در کشور نگران اند

توسط - صنعت‌کاران از وضعیت جاری در کشور نگران اند

صنعت کاران کشور می‌گویند: حکومت باید همانند دیگر کشور ها سکتور صنعت در کشور را حمایت همه جانبه نماید. شماری از صنعت کاران وضعیت صنعت‌کاری در کشور را نگران کننده عنوان کرده، می‌افزایند: حکومت باید افزون بر دیگر سکتور ها، برای فراهم‌آوری سهولت‌های لازم فابریکه‌های صنعتی کشور را رشد دهد تا از رکود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت‌کاری جلوگیری شود. در سایر کشور ها...