سفر هیئت‌های حکومت وحدت ملی به حوزه غرب، بی‌نتیجه بوده‌است
5:45 ق.ظ