خبرهای خارجی, منطقه و جهان

یک سرباز ترکی از سوی جنگجویان کُرد در سوریه کشته شد

توسط - یک سرباز ترکی از سوی جنگجویان کُرد در سوریه کشته شد

اردوی ترکیه، از کشته شدن نخستین سرباز خود در شمال سوریه خبر می‌دهد. براساس خبرنامه‌ای اردوی این کشور که شام دیروز پخش شد، این سرباز در پی شلیک  جنگجویان کرد به یک تانک ترکیه کشته شده است. هم‌زمان با این، منابع کردی از انهدام سه چین تانک مربوط به اردوی ترکیه خبر دادند. قطعات زرهی اردوی ترکیه، چند روز پیش از راه مرزهای شمال...