خبرهای داخلی, کابل

صلاح الدین ربانی با جواد ظریف دیدار کرد

توسط - صلاح الدین ربانی با جواد ظریف دیدار کرد

وزارت خارجه افغانستان، اعلام کرد که ایران در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سطح رهبری این حکومت برای گسترش همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کابل و تهران و گفتگو پیرامون تمام مسایل مطرح در روابط دو جانبه، اراده جدی سیاسی وجود دارد. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت، در کابل به رسانه‌ها فرستاده...