صحت, گزارش

کمبود امکانات در بخش جراحی و پیوند گرده

توسط - کمبود امکانات در بخش جراحی و پیوند گرده

ضیاگل که قبلاً از بیماری گرده رنج می‎برد، اکنون با یک گرده پیوندی به حیاتش ادامه می‎دهد. وی درد گرده را مدت سه سال به دلیل مشکلات اقتصادی و  نبود امکانات طبی در بخش هیمودیالیزم مراکز صحی در ولایت هرات، تحمل کرده بود. اما یک ماه پیش متخصصان بخش هیمودیالیزم شفاخانه حوزوی هرات با پیوند گرده یک انسان دیگر، ضیاگل را...