خبرهای داخلی, شمال شرق

بنیاد انکشافی آغا خان، فعالیت هایش را در بدخشان گسترش میدهد

توسط - بنیاد انکشافی آغا خان،  فعالیت هایش را در  بدخشان گسترش میدهد

بنیاد انکشافی آغا خان  اعلام کرد، که کمک و فعالیت های بشری و انکشافی کشور اش را  به خصوص در ولایت بدخشان بیشتر خواهد کرد. نورجهان ماوانی، سفیر و نماینده سیاسی کریم آغاخان در افغانستان، می گوید: آنان برنامه های شان برای افغان ها را گسترش خواهند داد. بانو ماوانی در سفر که دیروز به ولایت بدخشان داشت، در دیدار با احمد فیصل بیگزاد والی...